Stark framtidstro i Ytterhogdal

Storprojekt Hogdalsbygden skulle få Ytterhogdal med omnejd att blomstra med stöd från EU men så blev inte fallet.
-Vi fick nej till pengar nu, men det betyder absolut inte att vi lägger ned arbetet, säger projektledaren Rick Svensson i Ytterhogdal: Hogdalsbygdens ekonomiska förening fick alltså nej till sökta EU-pengar, eftersom motfinansieringen inte blivit klar. Som för många andra småbygder handlar projektet om att stimulera tillväxt och utveckling i bygden, genom att utveckla bygdens ekonomi och marknadsföring, samt att utöka och stimulera turismen och den turistiska infrastrukturen. Ett av projektets stora delmål är fädigställandet av den s.k Härjulfleden, med sportfiske och andra kringaktiviteter som skall locka framtida turister. Finansieringsfrågan ser ändå ut att kunna lösa sig och därmed hoppas vi att projektet får sina EU-pengar i mars säger Rick Svensson.