Miljökrav knäcker bilskrotar i länet

Ökade miljökrav kommer att knäcka många bilskrotar i länet. För att klara miljökraven krävs stora investeringar och då väljer skrothandlarna att lägga av istället.
-De senaste årens ökade miljökrav har gjort att jag nu bestämt mig för att lägga av, säger skrothandlare Åke Johansson i Tovrida. Innan halvårsskiftet 2004 ska landets länsstyrelser ompröva alla aktorisationer som landets bilskrotar har. Det innebär en extra kontroll att bilskrotarna följer miljökraven på alla punkter. Kontrollstationen väntas leda till att många då väljer att lägga av istället för att investera. Utecklingen väntas gå emot färre och större bilskrotar som har sådan omsättning att de klarar alla investeringarna. Fler kommuner riskerar därmed att helt bli utan bilskrot och det kan tvärt emot syftet få negativa konsekvenser för miljön, bland annat med långa transporter av bilarna, säger Bengt Janzon på länsstyrelsen i Jönköping.