Färdtjänsten i Blekinge rankas högst

Färdtjänsten i Blekinge är den färdtjänst i landet som har bäst service under jul och nyår. Det anser Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR.
I en enkät bland 189 kommuner visar det sig att flera län krävs mellan 9 - 28 dagars förbeställning om de handikappade vill ha färdtjänst under julhelgen. Något man inte tycker är acceptabelt och kräver en lagändring. I Blekinge krävs ingen förbeställning alls.