Fler protester mot sparförslag i Västerås

Protesterna mot den föreslagna nedskärningarna inom de sociala nämnderna i Västerås fortsätter. Nu instämmer RSMH i protesterna.
RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, säger i ett uttalande att sparkraven inte kan ''betraktas som annat än en katastrof för de människor som drabbas''. RSMH menar också att kommunen bortser både från gällande lagstiftning och sina egna mål - bland annat kommunens eget handikapp-politiska program. Det blir inte heller något sparande på längre sikt, anser RSMH, och menar att neddragningarna tvärtom kommer att resultera i utslagning i ännu högre grad. RSMH riktar en uppmaning till de nämnder som nu ska besluta: ''Stäng inte fungerande verksamheter!''