Fler äldre patienter kan lämna sjukhusen

Stockholms läns landsting märker nu av en förbättring när det gäller att skicka hem äldre patienter från sjukhusen i länet. Tidigare har kommunerna haft svårt att ta emot de äldre färdigbehandlade patienterna, men nu har läget förbättrats.
Enligt landstingets chefsläkare Hans Samnegård är det idag hälften så många äldre som väntar på att få åka hem eller till äldreboenden. Det minskar trycket på sjukhusen. -Det här innebär en väldig lättnad för plötsligt har vi 150 vårdplatser fler i landstinget att spela med dagligen, säger Hans Samnegård till Radio Stockholm. Att kommunerna i länet nu kan ta emot fler äldre beror enligt Landstinget till stor del på ett ökat samarbete över kommungränserna för att lösa boendet, men även bättre vårdplanering.