För sent att beställa färdtjänst i julhelgen?

Om du bor i Stockholms, Värmlands och Jönköpings län och vill ha kommunal färdtjänst i julhelgen kan det tyvärr redan vara för sent.
I Stockholms län kräver alla kommuner 28 dagars förbeställning, i Värmlands län finns krav på 15 dagar och i Jönköpings län kräver kommuner nio dagars förbeställning. Det visar en enkät bland 189 kommuner som Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) genomfört. NHR ser kraven som orimliga och kräver lagändringar. Bäst service har Blekinge, som inte kräver någon förbeställning alls. Jämtlands, Kalmar, Dalarnas och Västerbottens län har krav på en dags varsel. Bra, anser NHR, är också Västmanlands, Gävleborgs och Skånes län/region med krav på 1-4 dagars framförhållning. Dock är situationen olika beroende på var i Värmland man bor. I Karlstad till exempel räcker det med att beställa färdtjänst senast den 20 december om man ska ut i jultrafiken. För att vara på den säkra sidan uppmanar ändå Karlstad kommun alla 4 000 färdtjänstberättigade att boka resan så snart som möjligt. Också vad gäller riksfärdtjänst, som går över länsgränsen, är Dalarnas och Jämtlands län i servicetoppen, med 15-17 dagars förbeställning. Och även här ligger Värmlands och Jönköpings län i botten - tillsammans med Västmanlands län - med 30-36 dagars förbeställningskrav.