Spanskt överskott ska till Skåne

SKÅNE. Företrädare för Region Skåne har varit i Madrid på rekryteringsträff med spanska arbetsmarknadsstyrelsen. Tanken är att spansk sjukvårdspersonal ska kunna komma till Skåne och jobba för att fylla de platser som står tomma här.
Det spanska överskottet på läkare och sjuksköterskor ska hjälpa till att fylla de tomma platser som finns i Region Skåne. Först och främst kommer den spanska personalen att placeras i Malmö och Lund, men även Kristianstad kan bli aktuellt. Exakt när den spanska personalen kommer att börja jobba vet man ännu inte. Först måste språkkurser och bostäder ordnas.