Fartsyndare ska synas

Ytterligare en fartkamera sätts upp i länet, det på sträckan mellan Östersund - Krokom som varit mycket olycksdrabbad.
För närvarande finns en kamera som man flyttar runt mellan de fasta kameraskåpen. Och den har gett goda reslutat. - Vi har fått ner medelhastigheten på sträckan Optand-Pilgrimstad. Även antalet olyckor har minskat säger Dan Nääs, trafikpolis i länet. Det finns planer på att sätta upp mittvajer utefter sträckan men det blir aktuellt tidigast 2010.