Fritt fram för utbytesstudenter att jobba

Nu kan utbytesstudenter jobba samtidigt som de studerar i Sverige. För många innebär det att de kan förbättra sin ekonomi under studietiden.
Tidigare var det bara gäststuderande från EU och ett par andra länder som fick jobba, men i och med en lagändring så har alla som har uppehållstillstånd för att studera eller forska vid universitet eller högskola nu rätt att arbeta utan arbetstillstånd. För utbytesstudenterna innebär det att de kan förbättra sin ekonomi under studietiden, och även delta i föreningslivet på nationer och studentkårer och få betalt för det.