Personliga ombud blir kvar

Projektet med personliga ombud, som startade i oktober, berörs inte av sparförslagen inom Västerås Stad.
Projektet med personliga ombud för psykiskt funktionshindrade bekostas både av statsbidrag och av kommunerna i länet. Det ska pågå i två år och sedan utvärderas. Stefan Lundin är ett av de personliga ombuden, och han tycker att man fyller ett stort behov: - Exempel på uppdrag är att hjälpa till att överklaga avslagsbeslut från socialtjänsten, hjälpa bostadslösa att få en bostad och hjälpa till i kontakterna med inkassoföretag, banker och kronofogden, säger Stefan Lundin till P4 Västmanland. Att de personliga ombuden verkligen fungerar vet man redan; i mitten av 90-talet gjordes försök i tio av landets kommuner och de föll väl ut. Här i Västmanland kommer varje ombud att ha 12-15 uppdrag på gång samtidigt, och Stefan Lundins förhoppning är att livskvalitén ska öka för en grupp som kan ha svårt att göra sin röst hörd. - Min förhoppning är att den här gruppen ska få sina önskemål, behov och lagliga rättigheter tillgodosedda, säger Stefan Lundin.