Kraftig ökning av bilstölderna i Söderhamn

Antalet bilstöldsanmälningar har ökat kraftigt i Söderhamns kommun. Fram till och med 30 november i år har 165 bilstöldsanmälningar gjorts i kommunen. Jämfört med samma tidsperiod i fjol är det en ökning med 170 procent.
Enligt Tord Tallmarker, som är utredningschef inom Söderhamn polisen, beror den kraftiga ökningen till stor del på amfetaminmissbrukare som har rört sig i Söderhamn under sommaren och hösten. Men tack vare att många av dem har åkt fast har även antalet bilstöldsanmälningar minskat den senaste tiden. I hela länet har bilstöldsanmälningarna ökat med 30 procent i år jämfört med i fjol.