Många anmärkningar på lastbilar

Några av länets större vägar är bland dom vägar i landet som har flest transporter av farligt gods. Och nästan var tredje lastbil som kör farligt gods i länet får anmärkningar när dom kontrolleras av polisen. I ungefär tio-femton fall per år hittas så allvarliga fel att det blir böter, till exempel om lasten är felaktigt märkt, mer om det i våra nyhetssändningar i morron bitti.