Mer gift i Marks vattentäkter

Bekämpningsmedlet Totex har hittats i ytterligare två vattentäkter i Marks kommun och nu är sju av kommunens tio vattentäkter förgiftade av bekämpningsmedlet.
Nu är det vattentäkterna Ramslätt och Fåglaslätt som blivit förorenade. Enligt kommunens miljökontor är dom funna gifthalterna låga och efter rening finns det inget kvar i dricksvattnet. Miljökontoret fortsätter nu sitt arbetet för att kartlägga var Totexföroreningarna kommer i från. Bekämpningsmedlen i Marks vattentäkter har inneburit att kommunen fått bygga om vattenverk för 20 miljoner kronor.