Billigare fritids har skapat kö

För första gången på länge är det kö till fritidshemmen i Göteborg.
Den sista oktober stod 281 barn i kö till fritids eller till skolbarnomsorg hos dagbarnvårdare. Tjänstemännen på stadskansliet tror att kön hänger ihop med att fritidsplatserna blivit billigare efter införandet av maxtaxan.