Nytt superstål

Forskare vid KTH i Stockholm och Uppsala universitet har tagit fram en ny legering som ska vara både starkare och mer tänjbar än dagens varianter. Och dessutom utan att göra avkall på motståndskraften mot rost.
Det är framförallt tre egenskaper hos rostfritt stål som forskningen uppehållit sig vid genom åren: styrkan, tänjbarheten och graden av motståndskraft mot rost. Problemet har varit att, när man förbättrat en parameter har det skett på bekostnad av minst en av de återstående två. Men nu har svenska forskare kommit förbi denna problematik. Det är en legering med iridium och osmium som Börje Johansson, professor i kondenserade materiens teori vid Uppsala universitet, och hans forskarlag har tagit fram. Men det är varken i laboratoriet eller på stålverksgolvet som forskarna har arbetat med den nya legeringen - den är en ren skrivbordsprodukt. De har använt sig av nya, avancerade datormodeller som tillåter oerhört exakta beräkningar ända ner på atomär nivå. Men det finns ett aber. Stålet som Börje Johansson och hans kollegor tagit fram blir väldigt dyrt, och det åtestår att se om det kan få en ekonomiskt försvarbar tillämpning. Om så blir fallet är det troligt att det kommer att användas i krävande teknikdetaljer på oljeplattformar, snarare än i diskbänkar. Källa: Nature Materials