Satsning mot narkotika gav gott resultat

Idag avslutar narkotikapolisen i länet en tio veckor lång satsning. Under de här veckorna har de så kallade gatulangningsgrupperna haft dubbel bemanning, vilket har gett resultat.
Polisen har gripit fler missbrukare och langare än vad de brukar göra under en vanlig tioveckors period. Runt hundra missbrukare har gripits i Linköping. I Norrköping ligger siffran på drygt 200, av dem flera unga ej tidigare kända missbrukare. Samtidigt har satsningen inneburit att narkotikapolisen fått mer tid att jobba med tips och uppgifter som på sikt kan innebära fler gripanden. Magnus Skoglund vid gatulagningsgruppen i Linköping är nöjd med resultatet, men han anser ändå att gatulagningsgruppen behöver ökade resurser under en längre period än tio veckor.