E-post ska korta telefonköer

Nu ska det bli möjligt att få kontakt med barn- och ungdomsmottagningen och öppenvården för barn på sjukhuset med hjälp av e-post.
Via mail ska patienterna kunna ändra tider, beställa recept och skicka frågor. Men för nya patienter och vid akuta sjukdomsfall måste man som tidigare ringa på telefontid till mottagningen eller till sjukvårdupplysnignen.