Sämre samhällsservice efter avreglering

Följderna av avregleringen av flera statliga verksamheter måste utredas.
Det anser SEKO-facket, som menar att avregleringarna i många fall har lett till sämre samhällsservice, sämre ekonomi för samhället och sämre arbetsmiljö för dom anställda. Enligt SEKO lovade förra näringsministern Björn Rosengren att en utvärdering av avregleringarna skulle göras. Nån sån har ännu inte gjorts, därför förnyar nu SEKO kravet.