Färre än väntat flyttar till nordväst

För fyra år sen satte Nordvästra Skånes samarbetskommitté (NOSAM) upp som mål att 50 000 nya invånare skulle flytta till kommunerna i nordvästra Skåne inom tio år. Hittills har befolkningen bara ökat med 5000 personer, varav de flesta valt att flytta till Helsingborg.
Matz Svensson, socialdemokratiskt kommunalråd i Helsingborg, var ordförande i NOSAM när inflyttningsplanen lades fram. Han tror inte att man gjort något fel. - Det viktigaste är att man angivit en målinriktning, sen tror jag att man genom åren ibland har missat fokus, man har glömt de viktiga frågorna.