Nej till kyrklig idrottshall i Knutby

Det är tveksamt om det byggs någon idrottshall i Knutby inom överskådlig tid. I en enkät som besvarades av över 400 personer, svarade drygt hälften att de inte vill ha en hall byggd av Filadelfiaförsamlingen.
Frågan om en ny gymnastikhall för bland annat Knutbyskolans elever har delat bygden i två läger. Många tycker att det är ett kommunalt ansvar att stå för hallen. Men eftersom det kan dröja innan kommunen har råd att bygga, har Filadelfiaförsamlingen föreslagit att de kunde bygga hallen i anslutning till sin planerade kyrka, om kommunen lovar att hyra hallen för skolans verksamhet under de närmaste 20 åren. Förslaget var kontroversiellt, och Almunge-Knutby kommundel beslöt därför att genomföra en enkät bland invånarna. Av de 437 personer som svarat på enkäten så tyckte lite drygt hälften att det är bättre att vänta tills Uppsala kommun har råd att själv bygga hallen - även om det tar längre tid. Troligtvis blir det slutligen politikerna i kommunstyrelsen som får ta beslutet om man ska låta Filadelfia bygga idrottshallen eller inte. Enligt Daniel Linde i Filadelfiaförsamlinge måste kommunen bestämma sig före nyår. - Om det inte blir något svar innan nyår från kommunen, sätter vi full fart och bygger vår kyrka ändå. Vi har jättestora behov av att få den på plats så fort som möjligt.