Dyra prenumerationer på UB i Lund

Varje år lägger universitetsbiblioteket i Lund omkring 25 miljoner kronor på prenumerationer av olika tidskrifter. Den dyraste vetenskapliga tidskriften kostar 150 000 kronor per år.
Bibliotikarien Catta Thorell säger till P4 Radio Malmöhus att de dyra prenumerationerna tar pengar från universitetets andra verksamheter.