Bageri i Vänge läggs ner

Bageriet Anderson Bakery i Vänge lägger ner sin verksamhet på ön vid årsskiftet. Orsaken är förändringar i produktionen.
Bageriet har bakat landgångsbröd i liten skala. Nu koncentreras istället all produktion till bageriet och huvudkontoret på fastlandet, för tillverkning av halvfabrikat. En deltidsanställd i Vänge drabbas av nedläggningen. Det är oklart om den personen kommer att erbjudas annat arbete inom företaget.