Forskare vill bevara Stenstugu

Två växtforskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU hoppas att Hushållningssällskapet vill ta över forskningsstationen vid Stenstugu i Endre.
Som ett exempel på vilken nytta samhället har av forskningsstationen nämner de forskningen om dvärgstinksotsvampen, som angriper höstvete. I stort sett all kunskap om den har hämtats från försök gjorda vid Stenstugu. Dessutom anser forskarna att LRF och länsstyrelsen borde ta sitt ansvar för lantbruksnäringen genom att se till att Stenstugu inte läggs ner.