Orkidé: Olyckligt att vi saknat tillstånd

VD:n för vårdföretaget Orkidé i Norrköping erkänner att man bedrivit verksamhet utan att ha fått tillstånd. Olagligt, säger länsstyrelsens socialdirektör och utesluter inte en polisanmälan.
VD:n för företaget, Tommy Palmér, säger att ''det är olyckligt att ansökningarna om tillstånd dragit ut på tiden''. Företaget har sedan förra året fyra vårdenheter för psykiskt funktionshindrade personer i Norrköping och samtliga drivs utan tillstånd. Företaget skickade först i september i år, alltså ett år efter sin start, tillståndsansökan för två av sina fyra enheter. Enligt lag måste företag som bedriver vård enligt LSS, lag om stöd och service till funktionshindrade, ha tillstånd av länsstyrelse. Något som företaget Orkidé alltså saknar för sina enheter i Norrköping. Vid tillståndsprövningen kontrollerar Länsstyrelsen bland annat enhetschefernas och personalens kompetens, företagsekonomin och att de anställda inte har förekommit i polisregistret. Ger länsstyrelsen företaget godkänt får det bedriva vård enligt LSS - allt detta för att garantera vårdtagaren en så god vårdkvalité som möjligt.