Orsa blir ångtågscentrum

Det finns planer på att inrätta ett ångtågscentrum i Orsa och en speciell ångtågssträcka mellan bl a Mora och Sveg.
Satsningen som ska presenteras i övermorron väntas röna ett internationellt intresse. Bakom planerna ligger i första hand Inlandsbanan AB, men även Riksantikvarieämbetet och Sveriges Järnvägsmuseum medverkar i projektet.