Företagshälsovård slås ihop

Företagshälsovården i Härjedalen kommer troligen att slås ihop med Ljusdalshälsan i Hälsingland från årsskiftet.
Huvudinriktningen blir förebyggande företagshälsovård och rehabilitering. Den läkarkompetens som idag finns inom företagshälsan i Härjedalen, där anslutna erbjuds undersökning och vård, försvinner dock om den nya organisationen blir verklighet. -Anslutna som behöver direkt vård får vända sig till primärvården, säger Tomas Skog som är styrelseordförande i Företagshälsan-Härjedalen.