Stor klimatkampanj under julen

På juldagen drar Naturvårdsverket igång en kampanj för att öka kunskapen om växthuseffekten hos svenska folket. Regeringen har anslagit 90 miljoner kronor under tre år för information. Man går nu ut till skolor, kommuner och intresseorganisationer med affischer, TV och informationsbroschyrer.
Frågan är om man kan hejda växthuseffekten med information. – Det vet vi inte. Vi har valt att fokusera det på att höja kunskapen hos individen, och syftet är att dels kan individen göra val, men sedan kommer det också att behövas ett antal åtgärder ovanför individens huvud, sådana beslut som måste fattas av politiker, säger Lars-Erik Liljelund. ”Om du står i en slaskpöl med våta skor. Tyvärr, vänj dig.”, lyder en slogan i kampanjen. Och budskapet är att växthuseffekten redan är här, klimatet kommer att bli varmare. Det betyder att vi måste förändra vår samhällsplanering. Det säger Markku Rummukainen, klimatforskare vid SMHI. – Att det beräknas bli varmare och andra förändringar i klimatsystemen. Det kommer att leda till frågan om anpassning och ändringar av infrastruktur samt åtgärder för att skydda naturmilljön, säger Markku Rummukainen. Vår förbrukning av kol, olja, gas och bensin står i direkt relation till ökningen av koldioxidhalten i atmosfären, en ökning med 30 procent de senaste 100 åren. Men klimatfrågan är svårgripbar. Det är svårt för människor att ställa den i relation till sitt eget handlande. Inom EU ökar transporterna sina utsläpp mest, samtidigt blir det vilda protester vid tanken på trängselavgifter och annat som kan inskränka trafikflödena. – Kolodioxidutsläppens ökning från transportsidan äter ju upp en del av de minskningar som sker på fjärrvärme- och energisidan, säger Lars-Erik Liljelund, generaldirektör vid Naturvårdsverket.
Ingrid Gustavsson