Region Skåne rekryterar spanska läkare

Nu rekryterar Region Skåne läkare och sjuksköterskor från Spanien. En första rekryteringsträff i Spanien vände sig till bland annat arbetslösa läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.
- Vi har stora behov utav framför allt läkare och sjuksköterskor i Sverige och att det samtidigt finns en övertalighet i Spanien, säger Leif Lindberg, utredare på Landstingsförbundet. Sammanlagt intervjuades ett tiotal läkare och lika många sjuksköterskor, tre sjukgymnaster och en arbetsterapeut av Region Skåne. Tidigast om ett par månader kan de första läkarna komma hit. Sen ska språkutbildning ordnas och andra praktiska frågor som bostad och eventuell skola för medföljande barn. Enligt Leif Lindberg kommer personalen i första hand att placeras i Lund och Malmö.