Inte fler studenter när EU växer

EU:s utvidgning kommer troligen inte innebära någon större tillströmning av studenter från de nya länderna. Orsaken är att det redan idag är ganska lätt att söka sig till Sverige från dessa länder. Dessutom kommer EU-reglerna inte förändra det faktum att det är ganska dyrt för många studenter att studera i Sverige. (Ekot)
Artu Ellmann och Mark Rannalla forskar i lantmäteri vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm och pekar just på ekonomin som problemet att lämna Estland för att studera. - Jag tror att många kan tänka sig att göra det, det beror helt enkelt på pengar, säger de. - De har en språklig gräns, de är litet rädda, bara rädda, de kan helt säkert. Studieregler ändras inte mycket Artu Ellmann och Mark Rannalla kom till Sverige för två år sedan, men redan 1998 började antalet studenter från de tio ansökarländerna öka i Sverige. Orsaken var att från det året omfattades även dessa länder av Erasmus som är ett student- och lärarutbyte mellan olika europeiska länder. Idag är antalet studenter från de tio länderna uppe i ungefär 500 per år. Enligt flera organisationer och myndigheter kommer EU-utvidgningen inte skapa en ström av studenter från de nya EU-länderna. Orsaken är att studiereglerna inte kommer ändras särskilt mycket vid EU-inträdet. Stockholm saknar lediga bostäder Lite förenklat kommer utvidgningen innebära att det blir lättare att flytta till ett annat land och bo där, men att det kommer vara lika svårt att komma in på utbildningen och finansiera sina studier. Enligt Marianne Persson-Söderlind som är chef på internationella kansliet och Joel Höglund på kårstyrelsen vid KTH är det just ekonomin som hindrar studenterna från att komma hit, och EU-utvidgningen påverkar alltså inte det. - Sedan har vi också problem med bostäder till alla inresande till Stockholmsområdet, säger Marianne Persson-Söderlind. Ser framtiden an Högskoleverkets Torsten Kälvemark, som arbetar med internationella frågor, tror istället att den stora ökningen av studenterna kommer ske längre fram i tiden: - Inom tio-tjugu år tror jag att man har kommit varandra mycket närmare varandra i Europa, oavsett EU-utvidgningen, när det gäller hur den högre utbildningen är uppbyggd, till exempel gemensamma examensstrukturer. Man kommer kanske ha gemensamma utbildningsprogram, man kan flytta med sig sina meriter på ett lättare sätt, säger han.
Edvard Unsgaard