Kypegården kan drivas i privat regi nästa år

Servicen på Borås motionsanläggning Kypegården ska bli både billigare och bättre, när ett privat bolag tar över driften i februari, menar Lokalförsörjningskontorets moderate ordförande Bengt Fredenlund inför beslutet i morgon.
I februari övertar företaget 7-Fast skötseln av Kypegården, om Bengt Fredenlund får som han vill. 7-Fast är ett självständigt företag med flera före detta Riksbyggenanställda. I 7-Fasts åtagande står att man ska se till att det alltid finns en person på plats i Kypegården - en som håller cafeterian öppen, lämnar ut handdukar, tänder bastun och så vidare. En förbättring mot idag, enligt Bengt Fredenlund samtidigt som annan personal sköter motionsspåren. För det vill 7-Fast ha 1,1 miljoner per år. Det är faktiskt dyrast av de två företag och kommunala Serviceförvaltningen som in i det sista tävlat om Kypegårdskontraktet. Men 7-Fast hade bättre omdömen från andra uppdrag än Servicekontoret och det fällde avgörandet. 1,1 miljoner är 100.000 mindre än vad Servicekontoret, som sköter Kypegården idag, tar och Bengt Fredenlund hade trott på en större vinst, men anser att detta ändå var det bättre alternativet.