Fängelsedom för nazistledare

Nazistledaren Björn Björkqvist dömdes idag i Blekinge tingsrätt för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Han dömdes till åtta månaders fängelse.
I somras fastslog hovrätten över Skåne och Blekinge att Björn Björkqvist är ansvarig för innehållet i förordet till skriften Judefrågan. Idag dömdes han för att ha gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp genom innehållet i texten där den judiska folkgruppen bland annat utpekas som lögnaktig och manipulativ.