IT-satsning

Norrland kan få uppemot 150 miljoner kronor från staten för att främja IT-utvecklingen bland småföretag i glesbygd.
Bidraget motiveras med att användningen av datorer och elektroniska tjänster i de sju skogslänen är eftersatt. Det kan också ses som en kompensation för den borttagna rabatten på arbetsgivaravgifterna som företag i en del områden hade förut. Det rapporterar Västerbottensnytt.