Kan inte vägra förätta partnerskap

Kommunfullmäktige i Kalmar beslutade i dag att kommunens borgerliga vigselförättare i framtiden även ska förätta partnerskap. Man kan alltså inte vägra att göra den ena uppgiften. Kristdemokraterna och moderaterna röstade nej till förslaget.