Facket kräver skadestånd för brott mot MBL

Facket SKTF kräver skadestånd av landstinget efter en chefstillsättning. Skadeståndet ska vara för brott mot medbestämmandelagen, MBL.
Facket SKTF kräver skadestånd av Uppsala läns landsting för brott mot medbestämmandelagen, MBL. Fallet gäller beslutet att förlänga förordnandet för chefen för landstingsservice, Agneta Jordeby-Jönsson. Facket hävdar att landstingsledningen haft skyldighet att kalla till MBL-förhandling när parterna i den sittande samverkansgruppen inte var ense om förlängningen. Eftersom det inte skedde begär SKTF nu förhandling om brott mot MBL och en summa i skadestånd.