Bohlin tillbakavisar vägkritiken

Riksdagen satsar miljarder på att tjälsäkra vägar de närmaste 12 åren men Vägverket prioriterar bort Dalsland i den kommande långtidsplanen. Det är riksdagsman Britt Bohlins svar på kritiken att Dalslandsvägarna inte fått del av pengarna som utlovats.
Britt Bohlin, från Bäckefors som är gruppledare för den socialdemokratiska riksdagsgruppen anser att det är dags för vägverket att prioritera om. -Jag trodde vi var överens om en prioritering av Dalslandsvägarna, säger Britt Bohlin. Britt Bohling säger också att de politiskt håll fotfarande är fast beslutna att de ökade ressurserna också ska komma Dalsland till del. - Då kan det på ett dramatiskt sätt förändra vägsituationen i Dalsland, säger Britt Bohlin till Radio Väst.