Kenneth Johansson har fått svar från Bodström

Centerpartisten Kenneth Johansson, Aspeboda, har frågat justitieminister Thomas Bodström vad han tänker göra för att underlätta för domstolarna att bestämma vad som är en skälig ersättning till en advokat. Johansson vill att lagen ska göras tydligare, men det håller inte justitieminstern med om.
Utformningen av advokaters kostnadsräkningar ska förbättras så att det blir lättare att bedöma skäligheten i den ersättning som advokater yrkar i domstolen. Det säger justitieminister Thomas Bodström i ett svar till centerpartisten Kenneth Johansson från Aspeboda. Kenneth Johansson vill ha tydligare formuleringar i lagen, men justitieministern anser att det räcker med att Domstolsverket ser över frågan och att Advokatsamfundet övervakar advokatetiken.