Klimatkampanj ska minska utsläpp

På juldagen startar en riksomfattande kampanj i Sverige för att öka kunskaperna om hur var och en kan bidra till att minska de utsläpp som påverkar klimatet.
Statmakterna hoppas med den treåriga kampanjen att det svenska folket ska acceptera de åtgärder som på sikt måste sättas in för att klara utsläppsmålet. Utsläppsmålet innebär att mellan åren 2008 och 2012 minska utsläppen av växthusgaser med fyra procent, jämfört med 1990.