Höga taxeringsvärden i Halland

Halland har det tredje högsta genomsnittliga taxeringsvärdet på fastigheter i landet. Det är bara i Stockholm och Uppland som priserna är högre. Det visar siffror från statistiska centralbyrån.
Mellan 2001 och 2002 ökade det genomsnittliga taxeringsvärdet i Halland med 100 000 kronor - från 700 till nästan 800 000. Genomsnittet för hela riket är 720 000 kronor och allra lägsta fastighetsvärden finns i Västernorrland, där priset på genomsnittsvillan är mindre än hälften så högt som i Halland.