"Trängselavgifter bra för Södertälje"

Trängselavgifter i Stockholmstrafiken är bra för Södertälje. Det säger kommunalrådet Mats Pertoft, miljöpartiet. Pertoft går därmed mot det andra kommunalrådet i Södertälje, socialdemokraten Anders Lago.
Införandet av trängselavgifter skulle gynna Södertälje av flera skäl, anser Pertoft. En del av avgifterna kommer att gå till utbyggd kollektivtrafik, och det får Södertäljeborna nytta av. Avgifterna minskar trafiken, vilket gynnar yrkes- och nyttotrafik. Dessutom är minskad trafik bra för miljön, och man slipper bygga förbifart Stockholm över Ekerö, säger Mats Pertoft i Södertälje.