Särlaskolan svarar inte på kritik

Särlaskolan i Borås har inte svarat på den skarpa kritik som skolan fått från Skolverket. Senast igår skulle Särlaskolan ha svarat.
Kritiken gäller två fall av mobbning, där Skolverket menar att Särlaskolan inte gjort tillräckligt för att stoppa mobbningen. Leif Aljered på Skolverket, som haft hand om ärendet, säger till Radio Sjuhärad att han inte hört något från Särlaskolan och att det är mycket ovanligt att skolor underlåter att svara i sådana här fall. Skolans rektor Joakim Cannerfors har inte kunnat nås för en kommentar.