Espeviks Camping krymper

Regeringen avslår överklagandet av kommunens detaljplanen för Espeviks Camping utanför Varberg. Det är ägaren till campingen och personer som har stationära hus- eller villavagnar på campingen som har överklagat kommunens detaljplan för området.
Tidigare har det inte funnits nån detaljplan och ägaren ville bibehålla antalet campingplatser, närmare 300, som han haft under senare år. Men planen innebär nu att han får ha omkring 175 platser. Det blir ändå en ökning av antalet platser jämfört med hur många platser som han har haft dispens för från länsstyrelsen. Planen innebär också att uppställning av stationära vagnar förbjuds.