Taxeringsvärdena ökar bara marginellt

Taxeringsvärdena för småhus i Värmland har bara ökat marginellt det senaste året. Ökningen i Värmland från 2001 till 2002 är den lägsta i hela landet.Det visar en rapport från Statistiska Centralbyrån.
Mest har taxeringsvärdena, dvs 75 procent av marknadsvärdet, ökat i Stockhlolm med 19 procent på ett år.Det genomsnittliga taxeringsvärdet på ett småhus i Värmland är knappt 400 000 kronor medan det i Stockholms län är drygt en och en halv miljon kronor, visar SCB.