Klart med trådbussar i Landskrona

Den långdragna frågan om trådbussarnas vara eller inte vara i Landskrona har nu fått sin lösning. Idag beslutade kommunfullmäktige att staden ska få en tre kilometer lång trådbusslinje från den gamla järnvägstationen.
Kommunen står för drygt 20 miljoner av kostnaden medan stat och Region Skåne bidrar med 15 miljoner. För kommunen innebär det ändå att driftsbudgeten överskrids med en och halv miljon kronor.