För sent att boka färdtjänst till jul

För den som ansöker om färdtjänsttillstånd nu, eller vill åka riksfärdtjänt kan det vara svårt att få åka till jul.
Enligt Samåk, som administrerar färdtjänsten i 13 värmländska kommuner är handläggningtiden mellan en och tre veckor.Men när det gäller bokning av en vanlig färdtjänstresa krävs ingen framförhållning alls. Det ska enligt VD Torbjörn Danielsson gå att boka samma dag.