Strid om p-avgifter

KRISTIANSTAD. Förslaget om att höja parkeringsavgifterna i Kristianstad håller på att utvecklas till en politisk strid.
Vid morgondagens kommunfullmäktigemöte kommer den borgerliga femklövern att kräva återremiss på socialdemokraternas budgetförslag.
Folkpartisten Barbro Kärrstrand skriver i ett pressmeddelande att ärendet inte är tillräckligt berett och att det saknar helhetssyn.