Brand totalförstörde idrottshall

Gymnastikbyggnaden på Skönsbergsskolan i Sundsvall totaltförstördes vid en häftig brand i natt. Och det finns misstankar om att branden var anlagd. Värden för mellan 35 och 40 miljoner kronor förstördes vid branden.
Skolans rektor, Lars Karlstrand, är bekymrad och ska nu se över skolans säkerhetsrutiner. Eftersläckningen pågår fortfarande. Polisens tekniker ska senare undersöka brandplatsen för att fastställa brandorsaken.