Sjukskrivna jobbar hellre deltid

Många av dem som är sjukskrivna skulle vilja jobba deltid. Det visar en undersökning från Riksförsäkringsverket.
I undersökningen svarar sex av tio sjukskrivna att de skulle vilja jobba åtminstone deltid om de själva kunde bestämma mer över sin arbetssituation. Ungefär hälften av de sjukskrivna anser att det är arbetet som helt eller delvis har orsakat sjukskrivningen. Undersökningen visar också att var fjärde som är sjukskriven vill bli förtidspensionerad.