Glesbygdsverket tror på ordningsvaktsmodell

Annan personal än poliser skulle kunna sköta säkerhetskontroller vid exempelvis flygplatser.
Det menar Glesbygdsverket. Trots att verket håller fast vid kravet att fler poliser måste utbildas så tycker de att en så kallad "ordningsvaktsmodell", där exempelvis ordningsvakter sköter vissa polisiära uppgifter, skulle vara värd att pröva.