Gammalt försvarsmateriel kräver bygglov

Det överskottsmaterial från Försvarsmakten som har stått uppställt på en åker utanför den nedlagda flygflottiljen i Norrköping, har stått uppställt alldeles för länge.
Det anser Norrköpings kommun som nu uppmanar de engelska ägarna till de gamla bandvagnarna och haubitspjäserna, att söka bygglov för uppställningen. Materielen, som köptes upp i samband med en av Försvarsmaktens utförsäljningar av överskottsmaterial, har på grund av svenska regler inte kunnat säljas vidare till utlandet som planerats. Upplaget, som nu har funnits på platsen i över ett år, kan bli en miljöfara framöver när materielen börjar rosta sönder, menar man på kommunens miljökontor.