Garnisonsköp på återremiss

HÄSSLEHOLM. Kommunfullmäktige i Hässleholm kunde vid dagens sammanträde inte fatta beslut om att köpa den nerlagda garnisonen i kommunen.
I stället skickade ledamöterna tillbaka ärendet till kommunstyrelsen.
Debatten var både lång och irriterad i Hässleholms kommunfullmäktige i dag när köpet av den nerlagda garnisonen diskuterades. Majoritetens förslag var att köpet skulle klubbas i dag. Men kritiken från oppositionen var stenhård. Oppositionen kallar kommunstyrelsens förslag för blåljuspolitik där stora frågor ska klubbas med kort varsel. Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Bengt Andersson, hotade med att om man inte köper garnisonen nu kan det bli ett militärt övningsfält på området igen. Men resultatet blev att frågan återremitteras till kommunstyrelsen. Och kommunfullmäktige ska troligen behandla den igen vid ett extrainsatt möte den 27 december.